Kindly register on new website, if not yet done - Old site to be discontinued by end Feb 2020

David ffoulkes's picture

Hi Everyone,

Our club members are making good progress with registration on the new website with 30% already done. If you still need to do so please see a repeat of the details below:-

We are very excited to announce the launch of our new website for members of the BMW Motorrad Club Cape and trust that you too will like the new and fresh look. To give us the opportunity to update all the information of our members we have chosen to request all our active members to re-register on the new site and shall be pleased if you will do so by taking the following steps:-

  1. Open the website by going to:-

https://bmwclubs.africa/mrcap/membership-registration-mrcap/

  1. Click on the ‘Membership’ tab and then on ‘Registration’
  2. On the registration page click on the ‘CLUBMembership Single’ Box
  3. Complete the form with all information and then check the ‘Captcha’ box and then click  ‘Add to Basket’
  4. You will then be taken to the Checkout page – make sure all your details are correct and then scroll down to the bottom of the page and select either ‘Direct Bank Transfer’ or ‘Payfast’ as your payment method. Then click on ‘Sign up now’.
  5. Existing members joining the new site do not need to be concerned about the R200 joining fee shown in the total amount due. Simply pay your membership of R265-00 for 2020 if you have not already done so. We will do an adjustment.
  6. You will then be emailed a new temporary password which you should use to log back into the site.

Please give us some feedback on your first impressions and do not hesitate to contact me if you have any difficulty with the registration process. The old website will be run in parallel for a while but we will be closing the old site in a short while.

 

Best wishes to you all for 2020 and we look forward to another active and eventful year.

 

 

GeelKameel's picture
Offline
Joined: 2007/06/21

I am very sad to see this forum winding down and being shut down. I am not a Facebooker, so if the new forum is Facebook, I am afraid I will not have much of a forum to go to. And then loose a basic connection to the Club. 

Will the new forum have the same/similar headings/internal links as this Forum, so that you do not need to wade through all the pictures and content to find what you are looking for? 

I see some functions and links on this Forum has already been removed/culled (eg Search)

Also disabled is the vote Up / vote Down function. Intentionally or accidentally?

Will there be any way that the Trip Reports and Technical Information captured in this forum can be recalled/read after this forum has been shut down?

When this forum format replaced the previous forum, we lost a lot of trip reports and other interesting information. Will it happen again?

We have 601 trip reports in this forum - all to be lost?

All the technical tips and information - all to be lost?

Many times I have searched on Internet/Google for specific information, I found that links to this Forum are given. Eg fixing a starter motor or fixing some problem or to explain some issue. Also references to places visited and reports on conditions on specific routes. And trip reports that mention specific places visited.

Question to the new webmaster: All to be lost? 

A huge ‚Äčhuge thanks to Charles who did a fantastic job in honing and maintaining a most practical, well organized and user friendly Forum. I will miss this Forum

 

 

hd
hd's picture
Offline
Joined: 2007/06/18

Couldn't agree with you more Geelkameel (Danie)! Been on this site since 2006. Posted lots of JR trip reports. Some years didn't have to be member to of the club to enjoy this site. Now you HAVE to pay to register. Anyway thanks Charles for running this site. Enjoyed it immensely through the years my broer!

At least I still have my 2005 1200GS and 2014 1200RT to keep me company. And made good friends.

Moving on then.

 

 

Offline
Joined: 2007/06/19

The new site will have trip reports, but in a new format, and we are in the process of setting up a new style "forum" which is more in the style of a social networking product - similar to Facebook.  There will be sections of this that will be open to all, and other sections for members only.

We are not able to port all the old trip reports and technical tips etc to the new site without incurring great cost.  It's not as easy as one might think to move this content from the existing platform to the new platform for various reasons. 

Members have for some time now been asking for a new and refreshed web site and we have spent much time developing a site that is contemporary in design, look and feel, and is easy to navigate. Added to this, there is good membership and event management with the new site and it will only get better as more content is loaded and features are added.

 

 

Committee: Clubs Africa / Ride Captain

Stan's picture
Offline
Joined: 2010/03/21

So, no club membership, no forum?

Offline
Joined: 2007/06/19

There will be something similar to the forum on the new site, and parts of it will be open to all.  We are also looking at ways to migrate some of the content to the new site

Committee: Clubs Africa / Ride Captain

Offline
Joined: 2008/09/09

Ek is teleurgesteld. Maar 'n mens kan slegs teleur gestel word as jy iets meer verwag. Ek het vir 11 jaar en 22 weke die hoogste agting vir die die klub en BMW gehad. Ek het geglo dat BMWryers nie die "kliek" is wat verkondig word nie. As bewys daarvan was 'n Forum waarby 'n mens kan inskakel sonder 'n BMW te besit. 'n Forum met eerlike opregte raad oor byna alles. Ek het altyd eers gaan kyk na die venders op die forum wanneer ek of iemand iets soek. 

Hoewel ek nooit 'n lid van die klub was nie was ek gereeld op die forum. Waarom nie lid van die klub nie: Persoonlike redes en ek neem niemand kwalik wat nie soos ek dink of voel nie, ons is almal verskillend en geregtig op sy eie leefwyse en opinie: 1 Ek ry nie op 'n Sondag saam met ander motorfiets nie, ek gaan kerk toe. 2. Ek hou nie daarvan om in 'n groep te ry nie, en ook nie in iemand anders se stof nie. 3 Ek kan nie klubvergaderings bywoon nie want dan moet ek in die aand (donker) huis toe ry.

Wat die nuwe "forum" betref. Ek sal ongelukkig nie daarin kan deel nie. Facebook is 'n sosiale platform waarvan ek nie deel wil wees nie omdat dit te "oop" is en daarom te veel persoonlike risiko inhou. 

Maar ek verstaan dat tegnologie en behoeftes verskil. Dit is net vir my baie erg om te ervaar dat die behoefte om te vernuwe so hewig is dat ons bereid is om kennis wat oor jare deur verskeie kundige mense geboekstaaf is te laat verlore gaan. Ek sal wat wil gee om 100 jaar terug se "tripreports" en tegniese dinge en sommer allerlei motorfietspraatjies te lees, hoeveel te meer sal ons agter kleinkinders dit wil doen. Ek glo en hoop en vertrou dat dit wat op die forum is op een of ander wyse bewaar sal word vir toekomstige geslagte. Ook daardie gedeeltes waar mense hewig verskil het van mekaar. As ons nie geskiedenis bou, behou en bewaar nie sal daar niks wees nie.

Wetend en onwetend het elkeen op die forum 'n besondere rol in my lewe gespeel en daarvoor wil ek elkeen bedank. Baie dankie vir die geleentheid dat ek my 2c in die bord kon neersit, gebruik dit soos u goed dink.

Laastens wil ek voorstel dat die volgende sin op die nuwe "forum"  "Our headquarters are in Cape Town and we represent riders and owners of BMW motorcycles in the Western Cape." vervang word met "Our headquarters are in Cape Town and we represent some of the riders and owners of BMW motorcycles in the Western Cape."

Groete en Sterkte

 

 

1200 WC

GeelKameel's picture
Offline
Joined: 2007/06/21

Dit is regso, Willem. Ons respekteer almal mekaar se mening en beginsels.

Party ry met hul motor of motorfiets of trapfiets in kerktyd. Ander mense doen dit na' kerk. Baie mense is (ongelukkig) nie kerkvas nie. Die klub en Forum is 100% neutraal oor individue se lewensuitkyk.

Die saak waaroor dit hier gaan is dat 'n baie praktiese en goed funksionerende Forum gesluit word ten gunste van 'n  populere sosiale platform. Die hele tegniese beginsel is verskillend. Die ou forum kan nie alles doen wat die nuwe forum doen nie, en omgekeerd kan die nuwe forum nie alles doen wat ou Forum doen nie.

Die klub se motivering is dat "...Members have for some time now been asking for a new and refreshed web site..."  Ek weetnie of dit "some members"of "many members" of "most members" is wat gevra het nie. Definitief nie "all members" nie.

Hoe ookal, die BMWMCCC webmasters het gekies om die Facebook tipe platform te gebruik. Kom ons gee dit 'n kans en sien hoe dit ontwikkel.

Wat ek wel van myself kan se^ is dat ek nie 'n Faceboeker is nie en dus 'n basiese kontak met die BMWMCCC gaan verloor.

Ook dat die beste poging van die Facebook platform nie naastenby so prakties, veelsydig en gebruikersvriendelik kan wees nie. Die hele benadering is anders. Baie prentjies en links en apps en Likes en what have you...   Dit is 'n ewige swem en surf deur al die Facebook se dinge voordat jy sien wat jy soek wink

 

hd
hd's picture
Offline
Joined: 2007/06/18

Stem saam met Willem en Danie!

Dis ook maar die trends van die digitale media. Almal moet altyd 'upgrade' na nuwe die sexy. So lank dit net mooi lyk met links en pictures en buttons en alle goed wat jy nie kan gebruik nie omdat jou operating system nou ewe skielik out of date is. Yip been there.

 

 

Carl Koch's picture
Offline
Joined: 2018/02/18

Tried to post my Trip report "Rooiberg Camping" on the new site. Trip report link does not work, then tried the club FB page, unable to add or embed links to U Tube etc. Posted the trip report on my own FB page and tried to share the post to the Club Page, again unsuccessful.

While I can appreciate the move to the new site we need to make sure it works and is user friendly (like this site) before we kill the old one. Please committee keep this site going until the new one is sorted out.

Carl

 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.